به شبکهای مجازی ما بپیوندید

قبل و بعد عمل بینی #پست3

مراجعه کننده عزیزمون

  1. پهنی نوک بینی دارند
  2. افتادگی جلو بینی دارند
  3. جلو بینیشون گوشتی هست
  4. سوراخای بینیشون پهن است

جهت مشاهده تمامی زاوایای بینی ویدیو را تا اخر مشاهده کنید.

پیمایش به بالا