به شبکهای مجازی ما بپیوندید

عمل بینی #قسمت21

همینطور که ملاحظه میکنین

  1. قوز بینی برداشته شد
  2. افتادگی جلو بینی اصلاح شد
  3. کنارهای بینی جمع شد به شدت انحراف داشتن که محور بینی صاف شد.
پیمایش به بالا